Most advanced ALL-IN-ONE text and wall post generator online

Success!

<div class="text left"><img class="userpic" src="/img/user.gif"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name">Hoàng Linh</span><span class="msg"> c ơi, e dùng hết lọ này rồi :) tăng 3cm r ạ. Mai e qua lấy thêm lọ nữa nha ^^.</span><img class="msg-img-pr undefined" src="undefined"></div><div class="text-stats"><span>1:19 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text pic-Ms left undefined"><img class="userpic" src="/img/user.gif"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name">Hoàng Linh</span><span class="msg"><img class="msg-img-p" src="undefined"></span></div><div class="text-stats"><span>1:19 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text right"><img class="userpic" src="http://s1v3.irc.lv/files/1/0/0/11/Hm15EIKv.jpeg"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name">John</span><span class="msg"> Oki e, mai c ở đó cả ngày. Em qua lúc nào cũng được nhé :) dùng thêm 2 tuần nữa là dáng cô ngon rồi </span><img class="msg-img-pr undefined" src="undefined"></div><div class="text-stats"><span>1:20 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text pic-Ms right undefined"><img class="userpic" src="http://s1v3.irc.lv/files/1/0/0/11/Hm15EIKv.jpeg"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name">John</span><span class="msg"><img class="msg-img-p" src="undefined"></span></div><div class="text-stats"><span>1:20 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text left"><img class="userpic" src="/img/user.gif"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name">Hoàng Linh</span><span class="msg"> Vs tiến độ này có khi thêm 1 tuần nưax thôi ấy :)) </span><img class="msg-img-pr http://s019.radikal.ru/i633/1305/6e/10846e8e12c2.jpg" src="http://s019.radikal.ru/i633/1305/6e/10846e8e12c2.jpg"></div><div class="text-stats"><span>1:21 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text pic-Ms left http://s019.radikal.ru/i633/1305/6e/10846e8e12c2.jpg"><img class="userpic" src="/img/user.gif"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name">Hoàng Linh</span><span class="msg"><img class="msg-img-p" src="http://s019.radikal.ru/i633/1305/6e/10846e8e12c2.jpg"></span></div><div class="text-stats"><span>1:21 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text right"><img class="userpic" src="/img/user.gif"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name">John</span><span class="msg"> Dễ thế lắm (y).</span><img class="msg-img-pr undefined" src="undefined"></div><div class="text-stats"><span>1:22 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text pic-Ms right undefined"><img class="userpic" src="/img/user.gif"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name">John</span><span class="msg"><img class="msg-img-p" src="undefined"></span></div><div class="text-stats"><span>1:22 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text right"><img class="userpic" src="/img/user.gif"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name"> <13</span><span class="msg">65></span><img class="msg-img-pr undefined" src="undefined"></div><div class="text-stats"><span>13:65 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div><div class="text pic-Ms right undefined"><img class="userpic" src="/img/user.gif"><div class="message"><span class="extra"></span><span class="name"> <13</span><span class="msg"><img class="msg-img-p" src="undefined"></span></div><div class="text-stats"><span>13:65 |</span><i class="text-stats-vk">Reply</i><i class="text-stats-fb">Like</i></div></div>